Zawody
 • XXX Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe F-Class

 • XXXVIII Ogólnopolskie zawody F-Class

 • Długodystansowe Mistrzostwa Polski F-Class 2019

 • XXXV Ogólnopolskie zawody F-Class

 • XXXIV Ogólnopolskie zawody F-Class

 • Długodystansowe Mistrzostwa Polski F-Class 2018

 • XXXI Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe F-Class

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2017, Skarżysko 09-11 czerwiec

 • XXVII Ogólnopolskie Zawody F-Class 08-09.04.2017 Skarżysko

 • XXVI Ogólnopolskie Zawody F-Class 22.10.2016 Skarżysko

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2016, Skarżysko 10-12 czerwiec

 • XXIV Ogólnopolskie Zawody F-Class, Skarżysko 9-10.04.2016

 • XXIII Ogólnopolskie Zawody F-Class, Skarżysko 24.10.2015

 • XXII Ogólnopolskie Zawody F-Class , Bartoszyce 19 wrzesień 2015

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2015, Bartoszyce 12-13 czerwiec

 • XX Ogólnopolskie Zawody F-Class, Skarżysko 11.04.2015

 • XIX Ogólnopolskie Zawody F-Class, Skarżysko 25.10.2014

 • XVIII F-Class 2014, Bartoszyce 20 wrzesień

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2014, Bartoszyce 13-14 czerwiec

 • XVI Ogólnopolskie Zawody F-Class, Skarżysko 12.04.2014

 • XV Ogólnopolskie Zawody F-Class,Skarżysko, 26.10.2013

 • XIV F-Class , Bartoszyce 14.09.2013

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2013, Bartoszyce 14-15 czerwiec

 • XII F-class Skarżysko 13.04.2013

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2012, Bartoszyce 14-15.09.2012

 • X F-Class, Bartoszyce 16.06.2012

 • VI Benchrest Open, Kraków 08.06.2012

 • IX F-Class, Bartoszyce 14.04.2012

 • VIII F-Class, Bartoszyce 17.09.2011

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2011, Bartoszyce 10-11.06.2011

 • V Benchrest Open, Kraków 28.05.2011

 • VI F-Class, Bartoszyce 09.04.2011

 • Mistrzostwa Europy F-Class, Bisley 5-7 Listopada 2010

 • V F-Class, Bartoszyce 18.09.2010

 • Mistrzostwa Polski F-Class 2010, Bartoszyce 11-12.06.2010

 • IV Benchrest Open, Kraków 29.05.2010

 • III F-Class, Bartoszyce 10.04.2010

 • II F-Class Bartoszyce 17.10.2009

 • I F-Class Bartoszyce 29.08.2009

 • III Benchrest Open Kraków 30.05.2009

 • II Benchrest Open Kraków 1.06.2008

 • I Benchrest Open Kraków 02.09.2007

 • góra strony


  Regulamin Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich XXX F-class
  Skarżysko,20-22 pazdziernik 2017

   1. CEL ZAWODÓW

   Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i mundurowych krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym rejonie.

   2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

   TS "Wisła" Kraków, Nekrosoft.com Rafał Walczowski, Sanders-shooting.com, Lukasz Laptaś, F-Class.pl przy współpracy z KS "Świt" Starachowice.

   3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

   Zawody rozpoczną się o godz. 8.00 w dniu 21 pazdziernika 2017 na strzelnicy "Casull" w Skarżysku. W piątek 20 pazdziernika odbędzie się trening dla zawodników. W niedzielę 22go pazdziernika przeprowadzony będzie dodatkowy dystans 1000y i rozdanie nagród.

   4. PROGRAM ZAWODÓW

   Dystanse: 300 m, 600 m i 800 m oraz dodatkowy dystans 1000y (914m).

   Klasy sprzętowe/konkurencje:

   • Klasa F/TR
    • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
    • Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem), ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
    • Przyrządy celownicze dowolne.
   • Klasa Open
    • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie worka, dwójnoga lub statywu i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego podczas strzału powinno opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
    • Broń: karabin w kalibrze do 8 milimetrów o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg, ładowany pojedynczo. Broń nie może być wyposażona w jakichkolwiek hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
    • Przyrządy celownicze dowolne.
   • Klasa Magnum
    • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka . Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
    • Broń: karabin w kalibrze 338 Lapua Magnum, 338 Winchester Magnum, 300 Winchester Magnum, 300 Winchester Short Magnum, 7mm Winchester Short Magnum, 7mm Remington Short Action Ultra Magnum, 7mm Remington Magnum, 7mm Remington Ultra Magnum lub pochodnym (wildcatem) opartym na łuskach wyżej wymienionych nabojów. Łączna waga broni razem z dwójnogiem nie może przekraczać 12 kg. W tej klasie broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
    • Przyrządy celownicze dowolne.
   • Klasa SEMI-AUTO
    • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga lub poduszki i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
    • Broń: karabin samopowtarzalny w dowolnym kalibrze do 8,6 mm. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
    • Przyrządy celownicze dowolne
   • Klasa SNIPER
    • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
    • Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
    • Przyrządy celownicze dowolne
   • Klasa SNIPER OPEN
    • Pozycja strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu - wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu. Zabronione jest strzelanie techniką 'free recoil'.
    • Broń: karabin w kalibrze do 8,6 milimetrów włącznie (338 Lapua) o łącznej wadze nie przekraczającej 12 kg. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). Przyrządy celownicze dowolne.
    • Przyrządy celownicze dowolne

    Procedura strzelania:

    • FTR, OPEN i Magnum:
     • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
     • na strzały próbne 2 minuty(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START');
     • po wstrzymaniu ognia (komenda ‘STOP’, ROZŁADUJ’), zawodnicy wstają i zajmują swoje miejsca ponownie po oznaczeniu strzałów próbnych i na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego 'MOŻNA WRÓCIĆ NA STANOWISKA' 'TO POSITIONS';
     • zawodnik ma 1 minutę na korektę przyrządów;
     • seria oceniana na każdym dystansie trwa 7 minut;
     • zawodnik ma 1 minutę na zmianę nastaw na kolejną odległość;
     • po wstrzymaniu ognia zawodnicy wstają, pozostawiając rozłożony sprzęt i zajmują ponownie stanowisko na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego;
     • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc i jedna zmiana trójboju razem z przerwami powinna trwać 70 minut (orientacyjny czas);
     • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: (przy rozpoczęciu konkurencji 39 sztuk - trzy na strzały próbne i dziesięć na oceniane na każdy dystans). W przypadku niewypału, zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
     • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
    • SEMI-AUTO -bez strzałów próbnych:
     • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
     • dystanse 300 i 600 strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
     • Seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 trwa 15 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START'); Naboje do magazynka wolno ładować po komendzie 'ŁADUJ’
     • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 20 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
     • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
    • SNIPER, SNIPER OPEN -bez strzałów próbnych:
     • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ');
     • trójbój -dystanse 300, 600 i 800m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
     • seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 i 800m trwa łącznie i bez przerw 25 minut(po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START';
     • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 30 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
     • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

   5. UCZESTNICTWO

   Każdy uczestnik zawodów ( z wyjątkiem zawodników z zagranicy i służb mundurowych) zobowiązany jest do podania numeru licencji PZSS przy rejestracji.

   Ze względów organizacyjnych w zawodach 21 pazdziernika nie może uczestniczyć więcej niż 64 startujących w trójboju w klasach FTR i Open, 48 w klasach SNIPER i SNIPER-OPEN, 16 startujących w klasie Magnum i 16 w klasie Semi-Auto. W konkurencji dodatkowej 1000y dostępnych jest 60 miejsc w klasach FTR i Open, 36 w klasach SNIPER i SNIPER OPEN i 12 w klasie Magnum. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, o aktualnej liście startowej decydować będzie kolejność potwierdzonych i opłaconych zgłoszeń.

   • Zawodnicy będą brali udział w zmianach, po potwierdzeniu wpłaty startowego otrzymują możliwość wyboru rezerwacji zmiany i składu (miejsc, które pozostają wolne). Wpisujący się w ostatnich zmianach muszą liczyć się z możliwym przeniesieniem do zmian wcześniejszych, jeśli wszystkie miejsca nie będą zajęte (aby usprawnić organizację). Trening 20 pazdziernika będzie się odbywał wg tych samych zmian jak zawody, więc zawodnicy wpisując się na konkretne zmiany na sobotniej rozgrywce jednocześnie decydują, kiedy będą strzelali trening. Zawodnicy są zobowiązani stawić się na treningu odpowiednio wcześniej (przynajmniej jedną zmianę wcześniej) w stosunku do orientacyjnych i przewidywanych godzin w harmonogramie strzelań. Niestawienie się na treningu na swoją zmianę może spowodować brak możliwości wzięcia udziału w treningu. Niestawienie się na zawodach na swoją zmianę powoduje brak możliwości wzięcia udziału w zawodach. Część sędziów jako entuzjaści strzelectwa wezmą udział w rozgrywce w prematchu a ich tarcze będą oceniane przez niezależnego sędziego.

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.

   6. KLASYFIKACJA

   Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w klasach, SEMI-AUTO, SNIPER, SNIPER-OPEN, F/TR, Open i Magnum:

   • na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
   • łączna punktowa z odległości 300,600 i 800m (dla SEMI AUTO dwubój 300 i 600m)- przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; punktowa z dodatkowej konkurencji 1000y - przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
   • przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie, stanowiące średnicę najmniejszego okręgu opisującego centra wszystkich 10 przestrzelin w tarczy, wyrażone w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 87,3 mm na 300 m, 174,6 mm na 600 m itd, mierzone po zewnętrznych krawędziach przestrzelin, pomniejszona o kaliber używany przez strzelca);

   7. NAGRODY

   We wszystkich konkurencjach puchary/dyplomy za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 4-6

   8. ZGŁOSZENIA

   Rejestracja trwa od 21 sierpnia do wyczerpania przewidzianych miejsc lub do 14 pazdziernika.

   Istnieje możliwość startu w więcej niż jedna klasie sprzętowej przez tego samego zawodnika – Chętni do startu w różnych klasyfikacjach muszą zarejestrować się osobno do każdej klasy.

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji zawodnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia zawodnika, wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn.

   9. KOSZTY UCZESTNICTWA

   Wysokość opłaty startowej w zawodach (w jednej klasie sprzętowej –SNIPER, SNIPER-OPEN, FTR, OPEN i Magnum) w trójboju wynosi 250 PLN, cena obejmuje trening w piątek. Opłata startowa w klasie Semi-Auto 200 zł. Opłata startowa za dodatkowy dystans 1000 yd wynosi 100 PLN. Opłaty zawierają podatek Vat.

   Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 10 dni od rejestracji (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe ). W przypadku póŸnej rejestracji ostatnia data wpływu opłaty to 15 pazdziernik -czyli w przypadku tak póŸnej rejestracji nie obowiązuje termin 10 dniowy na wpłatę.

   Dane do przelewu (UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO):
   Nekrosoft.com Rafał Walczowski
   konto numer 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
   w polu tytuł przelewu proszę wpisać "XXX F-Class, Skarzysko 20-22 pazdziernik 2017".

   Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane. Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu, nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

   W dniu zawodów organizatorzy zapewniają każdemu zawodnikowi nieodpłatny posiłek (w ramach startowego).

   10. BEZPIECZEŃSTWO

   Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strzelnicy i do zachowania bezpieczeństwa. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa, w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem, a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

   11. SPRAWY PORZĄDKOWE

   Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stawienia się 21 pazdziernika na godzinę 8.00 na obowiązkową kontrolę broni (w tym ważenie). Zawodnicy w klasie SNIPER, i FTR do kontroli muszą przynieść karabin razem z używanym przez nich dwójnogiem. Po kontroli technicznej karabiny zostaną oznaczone nalepkami. Zawodnicy, którzy nie stawią się na kontrolę broni i nie będą mieli stosowanych nalepek NIE zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

   Podczas serii ocenianych używanie lunet obserwacyjnych, spoterów jest możliwe tylko na stanowisku strzeleckim przez samych zawodników (w pozycji leżącej). Stosowanie lunet w innych miejscach i informowanie zawodników o rezultatach ich ostrzału, czy jakakolwiek pomoc w nastawach czy poprawkach dozwolona jest tylko na treningu w piątek 20 pazdziernika.

   Naruszenia regulaminu będą karane przez sędziów stanowiskowych zgodnie z zasadami PZSS: kartka żółta -ostrzeżenie, kartka zielona - odjęcie 2 punktów, kartka czerwona - dyskwalifikacja. Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje obligatoryjną dyskwalifikacją.

   Strzelanie niedozwoloną techniką „free recoil” stwierdzone przez sędziów skutkuje kolejno ostrzeżeniem, a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.

   Niedozwolona liczba amunicji na stanowisku skutkuje w pierwszej kolejności zieloną kartką a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.

   Tarcze:
   Zawarte w załączniku z polem X o wymiarach 1 cal (tarcza 300 m), 2 cale (600 m), 3 cale (800m i 1000m). Tarcze posiadają pola punktowe od 10 (z uwzględnieniem centralnej 10 - pole X) do 5 (o rozmiarach 30 cm dla tarczy na 300 m, 60 cm na 600m i 90cm dla 800m i 1000y). Wszystkie strzały poza pole 5, traktowane są jako 0. Wzory tarcz w formacie pdf znajdują się w załącznikach do regulaminu.

  Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich F-class.


  wzory tarcz: